Uslovi za članstvo

ozdunav clanstvo
Članovi O.Z. DUNAV mogu biti svi učenici, studenti i nezaposlena lica u starosnoj dobi od 15 do 30 godina. Za učlanjenje je potrebno doći lično u prostorije .

Uz zahtev za sticanje statusa zadrugara podnose se dokazi o ispunjenju uslova kao što su lična karta, indeks, potvrda škole, potvrda o nezaposlenosti ili drugi odgovarajući dokazi. Isto lice ne može biti istovremeno zadrugar u više omladinskih i studentskih zadruga. Na početku svake kalendarske godine zadrugari podnose dokaze da ispunjavaju uslove propisane za sticanje svojstva zadrugara odnosno obnavljaju članstvo.

Uz zahtev za učlanjenje podnose se fotokopije dokumenata neophodnih za učlanjavanje i to, zavisno od zanimanja: potvrda o redovnom školovanju ili djačka knjižica – (učenici), indeks – (studenti), ili radna knjižica – (nezaposleni). Sem toga, pri učlanjavanju (odnosno produženju članstva) potrebne su: jedna fotografija, važeća zdravstvena knjižica i fotokopija lične karte, ili ličnog pasoša.

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima preko omladinske i studentske zadruge je ugovor sa ograničenim trajanjem ( do 120 radnih dana na jednom poslu ), i odnosi se na poslove za koje poslodavac ne predviđa zasnivanje radnog odnosa sa radnikom , jer su to poslovi koji su po svom karakteru povremeni, sezonski, zbog povećanog obima posla i sl.