Prednosti i pogodnosti za poslodavce

ozdunav poslodavciSam predmet poslovanja zadruga je obavljanje privremenih i sezonskih poslova za potrebe poslodavca, kao i poslova privremene zamene odsutnog radnika, ali se pritom ne zasniva radni odnos. Poslodavac može biti svako poslovno sposobno, domaće i strano, pravno i fizičko lice, uključujući radnje, preduzetnike i slično.

Velika pogodnost angažovanja radnika preko omladinske zadruge je ta što poslodavac odmah i po principu “hitnog servisa” dobija radnika, i to putem samo jednog telefonskog poziva. Time izbegava obimnu administraciju i postupak prijave i potražnje određenih profila radnik, kao i oglašavanje regrutacije i selekcije određenoog profila. Poslodavac je u prilici da izabere jednog kandidata između više kandidata koje mu zadruga šalje na razgovor, i u prilici je da odmah zameni radnika koji neostvaruje prosečne rezultate. Poslodavac koji sarađuje sa omladinskom zadrugom ostvaruje manje troškove jer plaća samo efektifan rad (nije u obavezi da plaća odmor, bolovanje i sl.)

Poslodavac za svakog zadrugara pojedinacno ili za određenu grupu zadrugara, ako je angažovao više ljudi, dobija UPUT- za RAD, od strane zadruge, kojim se definišu uslovi rada,vrsta posla, vreme i cena rada. Uput za rad se zakljucuje po završetku posla ili po isteku obračunskog perioda (na 15 dana ili jednom mesečno), na kome poslodavac evidentira ostvareni učinak (radne sate i bruto cenu rada) za svakog zadrugara pojedinačno, na osnovu čega zadruga izdaje račun za plaćanje i sprovodi isplatu zarade zadrugara po namirenju računa).

Najbitnije od svega je da poslodavac nema obavezu da drži radnika na poslu, ako nema dovoljan obim poslova, već može da mu zaključi uput za rad i da nastavi kada se za to steknu uslovi. Takođe poslodavac nema obavezu da organizuje posebnu službu koja bi vodila evidenciju o radu zadrugara i obračunatih zarada, poreza i slično, jer zadruga vrši prijavu/odjavu radnika, pojedinačnu poresku prijavu i M4.

Isplate radnika se mogu obavljati gotovinski i bezgotovinski.