Cenovnik

ozdunav cenovnikMinimalne bruto naknade za obračun zarada zadrugara koje su klasifikovane po vrsti posla.

Poslodavac iste može uvećati u zavisnosti od uslova, složenosti, intenziteta i kvaliteta obavljenog posla.


Neto sat - 135.00

Lakši fizički poslovi i poslovi za koje nije potrebna posebna stručna sprema, kao što su: kuvanje i raznošenje kafe, ispisivanje adresa, ekspedicija pošte, fotokopiranje, slaganje i povezivanje materijala, poslovi portira, konobara, servirki, redara, telefonista, spremačica i drugi slični poslovi


Neto sat - 140.00

Poslovi za koje je potrebna srednja školska sprema ili povećan fizički napor, kao što su: poslovi daktilografa, rad na kompjuterima, tehničko crtanje, knjiženje, blagajna, sekretarice, medicinske sestre, vozači, konobari, kuriri izvan zgrade, poslovi u kuhinjama i servisima za pranje, spremačice u bolnicama, proizvodnim halama i magacinima i drugi slični poslovi


Neto sat - 145.00

Poslovi za koje je potrebna viša školska sprema, posebna obučenost i povećan fizički napor u otežanim uslovima kao sto su magacini, proizvodne hale, otvoren prostor, čišćenje kruga i drugi slični poslovi


Neto sat - 160.00

Teži fižički poslovi, kao što su: prenos arhive, raščišćavanje dvorišta i hala, utovar istovar pića, mesa i druge kabaste robe i drugi slični poslovi


Neto sat - 190.00

Poslovi za koje je potrebna visoka stručna sprema, potpuno znanje stranih jezika ili druga posebna znanja i obučenost, i teški fizički poslovi kao što su: utovar, istovar, prenos nameštaja, građevinskog materijala, rad na gradilištu i drugi slični poslovi


Neto dan - 1.800.00

Poslovi koji traju jedan ili dva dana (do 8 časova dnevno)


Neto dan - 1.000,00

Poslovi koji se obavljaju više dana , a traju manje od 5 časova dnevno


Neto dan - 2.500.00

Dežurstvo na sajmu (domaćica štanda)


Neto dan - 2.400,00

Dnevnica u građevinarstvu